Psalm 37:5 (NBV)

Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen.

Je kunt je leven eenvoudiger maken door te leren om je vertrouwen in God te ontwikkelen. Veel te vaak staan we onszelf toe om niet te vertrouwen. Misschien is je vertrouwen in het verleden te vaak geschonden, of misschien ben je gewoon een erg onafhankelijk persoon. Toch is het van doorslaggevend belang om God te leren vertrouwen.

Je raakt gemakkelijk overspannen en uitgeput wanneer je op eigen houtje probeert iets van je leven te maken, maar dat werkt nooit. Gods plan is altijd beter dan je eigen plan. Diegene die God vertrouwt, weet dat Zijn weg de beste is.

Vertrouwen echter zal niet zomaar op magische wijze ontstaan. Vertrouwen groeit terwijl we stappen in geloof zetten en Gods getrouwheid ervaren. Je moet twijfel, angst, onzekerheid, of misschien hevige afhankelijkheid weerstaan, zodat je een leven waarin je God volledig vertrouwt, kunt nastreven. Wanneer je dat doet, zul je niet zoveel hoeven te worstelen om iets van je leven te maken.

Op God vertrouwen brengt een bovennatuurlijke rust voor onze ziel, waardoor we eenvoudig en vrij kunnen leven op de manier zoals Hij wil dat we leven. Dus zelfs wanneer je er niets van snapt, vertrouw Hem en ervaar Zijn vrijheid en rust.

Kort gebed: God, Uw wegen zijn beter dan die van mij. Ik weet dat vertrouwen op mijn eigen kracht mij nergens brengt. Ik stel mijn vertrouwen in U. Zelfs wanneer ik er niets van snap, kies ik ervoor om U te vertrouwen, en weet dat U Uw plannen zult waarmaken.